Padelco AB är ett familjeföretag med lång erfarenhet och hög kompetens som arbetar med
revision och ekonomisk konsultation.

Patrik Delborn, auktoriserad revisor sedan 1978, har genom åren reviderat i stort sätt alla
typer av företag, allt från små enmansföretag till stora börsbolag. Patrik har under många år
arbetat som egen företagare och har också lång erfarenhet av arbete inom några av de stora
byråerna i branschen. Han har på så vis skaffat sig en stor erfarenhet som han gärna delar
med sig av till sina kunder.
Förutom revision arbetar vi mycket med rådgivning i samband med företagsförvärv,
företagsförsäljning, generationsfrågor och liknande strategiska frågor.

Cecilia Delborn, personstrateg och kursarrangör, har ansvar för den inre verksamheten på
företaget och arbetar också med personalfrågor på kundföretag vid behov. Genom vårt bolag
Vidgade Vyer kan vi också erbjuda skräddasydda kurser och konferanser
för just ert företags behov och önskemål.

Vi har ett stort lokalt nätverk och samarbetar när det behövs med skattekonsulter, jurister
och redovisningsbyråer. Vi har också ett gott samarbete med bankerna i området.

Vi är alltså ett lokalt alternativ till de stora aktörerna. Hos oss får kunden direktkontakt med
sin valda revisor och garanteras snabba och direkta svar på sina frågor.

Vårt mål
Våra kunder och deras företag ska få den hjälp och det stöd som de önskar av oss. Vi vill
också att våra kunder, såväl som vi själva, ska utvecklas som personer och företag.
Alla ska alltid känna sig välkomna till oss, både på kontoret och per telefon. Tillgängligheten
är för oss väldigt viktig och ingen kontakt är störande eller för liten för att tas.

Padelco ligger på en av Kalmars många fina innegårdar centralt beläget på Västra Sjögatan 6.
Detta för att du lätt ska kunna ta dig hit och att vi ska kunna hålla hög service till dig och andra
samarbetspartners.

Välkommen att bli kund hos oss.

Padelco AB, Västra Sjögatan 6, Box 22, 391 20 KALMAR
Tel. 0480-492600, Fax. 0480-423950, epost.
patrik@padelco.se, cecilia@padelco.se